6 myndigheter nominerade till Sveriges Modernaste Myndighet 2019

Sex myndigheter har nominerats att gå vidare på vägen mot att bli Sveriges modernaste. De sex är CSN (Centrala studiestödsnämnden), Ekonomistyrningsverket, Energimarknadsinspektionen, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Värmland och Upphandlingsmyndigheten.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet.