ordförande ST
Britta Lejon
docent i statsvetenskap och lektor
Jenny Madestam
ordförande GD-föreningen
Lars Amréus
generaldirektör Statskontoret
Annelie Roswall Ljunggren
ansvarig för Kvalitetsmässan
Henrik Edman
ordförande Saco-S
Lena Emanuelsson